Lanškrounsko znak Svazek obcí Lanškrounsko

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska

Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska

logo projektu 

Projekt

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002888

Celkové náklady: 2 417 459 Kč

Dotace z OPŽP: 1 946 950 Kč

Projekt řeší problematiku vzniku biologických odpadů z provozu domácností a zahrad. Region Lanškrounko je převážně venkovským regionem, kde větší část obyvatelstva žije v rodinných domcích, kde se většinou i nacházejí zahrady. Z provozu domácností i zahrad vzniká každoročně množství biologicky rozložitelných odpadů, s kterými se musí domácnosti vypořádat. I přes možnosti, které obce spádového území nabízejí (sběr do kontejnerů, svoz a umístění do komunálních kompostáren, sběr do bionádob) většina domácností likviduje bioodpad neekologickým způsobem jako je ukládání do popelnic spolu s dalším směsným odpadem, ukládání na černé skládky, pálení apod. Lanškrounsko vyhodnotilo ve spolupráci se svými členskými obcemi, že nejlepším způsobem jak řešit likvidaci bioodpadů z domácností je vůbec vzniku těchto odpadů předcházet a využít tyto organické látky vznikající z provozu domácností a zahrad ke vzniku kompostu využitelného k dalšímu zúrodňování půdy domácností regionu Lanškrounska.

Příčinou problému vzniku biologicky rozložitelných odpadů je jednak přirozená produkce organických látek z provozu domácností ( kuchyňské zbytky apod.) a z péče o zahrady, jednak relativně obtížný nabízený způsob sběru biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím ukládání do sběrných kontejnerů, kdy domácnosti musí tento druh odpadu shromažďovat a následně odvážet do přistavených kontejnerů. Proto je pro domácnosti mnohem jednodušší organický odpad buď umísťovat do popelnic na směsný odpad nebo ho spalovat nebo shromažďovat na jednom místě v zahradě, kde dochází ke hnití těchto organických látek.

Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu domácím kompostováním organických látek vzniklých v domácnostech a při provozu soukromých zahrad v domácnostech nacházejících se v 9ti obcích spádového území projektu. Díky tomu dojde k významnému omezení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, které jsou buď likvidovány neekologicky v domácnostech nebo jsou zapojovány do komunálních systému sběru biologicky rozložitelných odpadů, které však představují významně vyšší náklady na jejich likvidaci než je předcházení jejich vzniku domácím kompostováním.

V důsledku realizace projektu dojde ke snížení potenciálního množství v souladu se zákonem produkovaného, sbíraného a likvidovaného množství biologicky rozložitelných odpadů. V rámci realizace tohoto projektu jde o potenciál 635 t biologicky rozložitelného odpadu, který nevznikne v systému sběru a likvidace díky využití organických látek v procesu domácího kompostování prostřednictvím umístění 601 kusů domácích kompostérů v domácnostech spádového území projektu v území Lanškrounska.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

logo-projektu