Lanškrounsko znak Svazek obcí LANŠKROUNSKO Cyklostezka Lanškroun - Sázava

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

LANŠKROUNSKO

2. Důvod a způsob založení

LANŠKROUNSKO bylo Okresním soudem v Ústí nad Orlicí zapsáno 23.1.2001

Důvody vzniku:

Spolupráce členských obcí v oblasti ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální politiky a územního plánu.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  LANŠKROUNSKO
  Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12
  563 01 Lanškroun

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  REDEA Žamberk s.r.o.
  Divišova 669
  564 01 Žamberk

 • 4.3 Úřední hodiny

  pro potřeby zástupců členských obcí:
  PO   7.00-12.00 | 12.30-15.00
  ÚT   7.00-12.00 | 12.30-15.00
  ST   7.00-12.00 | 12.30-15.00
  ČT   7.00-12.00 | 12.30-15.00
  PÁ   7.00-12.00 | 12.30-15.00
  pro potřeby veřejnosti:
  PO a ST  10.00 - 12.00 | 13.00 -15.00
 • 4.4 Telefonní čísla

  RNDr. Antonín Fiala: +420 603 874 843

  Simona Dudková, účetní administrace: +420 730 514 346

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dso-lanskrounsko.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  REDEA Žamberk s.r.o.
  Divišova 669
  564 01 Žamberk

  Datové zprávy na přenosných technických nosičích se nepřijímají

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@dso-lanskrounsko.cz

   

  Formáty datové zprávy, které LANŠKROUNSKO v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

  Jsou jimi formáty:
  pdf, pdf/a, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně další běžně používané formáty datových zpráv.

  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných archivem ("škodlivý kód")
  Zjistí-li svazek u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných svazkem ("škodlivý kód"), vyrozumí, lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, odesílatele o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, svazek ji dále nezpracovává.

  Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.
  Pokud je svazku dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí svazek odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, svazek ho dále nezpracovává.
  Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, svazek nezpracovává.

 • 4.8 ID datové schránky

  9e7dzu4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 199511309/0600   MONETA Money Bank

6. IČO

70902640

7. DIČ

Svazek není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny svazku nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to v místě úřadovny v rámci úředních hodin.

Při vyřizování žádostí a podání se svazek řídí příslušnými právními předpisy.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  – zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím
  – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
  – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  – zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
  – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
  – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  – zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Svazek nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby za poskytnutí informací nebyly stanoveny

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  V oblasti poskytování informací dle zákona je nadřízeným orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, který žádné usnesení o výši úhrad nevydal.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.

14. Výroční zprávy