Lanškrounsko znak Svazek obcí LANŠKROUNSKO Cyklostezka Lanškroun - Sázava

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

LANŠKROUNSKO

2. Důvod a způsob založení

LANŠKROUNSKO bylo Okresním soudem v Ústí nad Orlicí zapsáno 23.1.2001

Důvody vzniku:

Spolupráce členských obcí v oblasti ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální politiky a územního plánu.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

    LANŠKROUNSKO
    Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12
    563 01 Lanškroun

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    REDEA Žamberk s.r.o.
    Divišova 669
    564 01 Žamberk

  • 4.3 Úřední hodiny

    pro potřeby zástupců členských obcí:
    PO   7.00-12.00 | 12.30-15.00
    ÚT   7.00-12.00 | 12.30-15.00
    ST   7.00-12.00 | 12.30-15.00
    ČT   7.00-12.00 | 12.30-15.00
    PÁ   7.00-12.00 | 12.30-15.00
    pro potřeby veřejnosti:
    PO a ST  10.00 - 12.00 | 13.00 -15.00
  • 4.4 Telefonní čísla

    RNDr. Antonín Fiala: +420 603 874 843

    Simona Dudková, účetní administrace: +420 730 514 346

  • 4.5 Adresa internetové stránky

    www.dso-lanskrounsko.cz

  • 4.6 Adresa podatelny

    REDEA Žamberk s.r.o.
    Divišova 669
    564 01 Žamberk

    Datové zprávy na přenosných technických nosičích se nepřijímají

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

    info@dso-lanskrounsko.cz

     

    Formáty datové zprávy, které LANŠKROUNSKO v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

    Jsou jimi formáty:
    pdf, pdf/a, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně další běžně používané formáty datových zpráv.

    Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných archivem ("škodlivý kód")
    Zjistí-li svazek u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných svazkem ("škodlivý kód"), vyrozumí, lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, odesílatele o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, svazek ji dále nezpracovává.

    Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.
    Pokud je svazku dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí svazek odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, svazek ho dále nezpracovává.
    Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, svazek nezpracovává.

  • 4.8 ID datové schránky

    9e7dzu4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 199511309/0600   MONETA Money Bank

6. IČO

70902640

7. DIČ

Svazek není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny svazku nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to v místě úřadovny v rámci úředních hodin.

Při vyřizování žádostí a podání se svazek řídí příslušnými právními předpisy.

11. Předpisy

  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

    – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
    – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    – zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím
    – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
    – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
    – zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
    – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
    – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    – zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • 11.2 Vydané právní předpisy

    Svazek nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Sazby za poskytnutí informací nebyly stanoveny

  • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    V oblasti poskytování informací dle zákona je nadřízeným orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, který žádné usnesení o výši úhrad nevydal.

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.

14. Výroční zprávy